Usługi geodezyjne

Podziały i rozgraniczenia działek 
Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 
Wytyczenie budynków 
Podkłady mapowe do celów projektowych 

DLA USTALENIA CENY USŁUGI SKONTAKTUJ 
SIĘ Z NAMI BEZPOŚREDNIO POD NUMEREM 
TELEFONU (56) 697-04-27 ORAZ (+48) 604-598-959 
LUB NAPISZ DO NAS E-MAIL NA ADRES: 
atlanta.poligrafia@gmail.com